Batex

Zastosowanie podpisu elektroniczne

 

 

 

Zastosowanie podpisu elektronicznego to już biznesowa codzienność na całym świecie.

Internet znacznie przybliża do siebie partnerów i kontrahentów, a podpis elektroniczny pozwala finalizować ważne zadania i przedsięwzięcia bez potrzeby wychodzenia z domu czy też biura.

To sprawdzony sposób na usprawnienie działania firmy, oszczędność czasu i środków finansowych.

 

 

Podpis elektroniczny będący w naszej ofercie ma zastosowanie w następujących procesach:

 •  wysyłanie plików kontrolnych  JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, 
 •  elektroniczne rozliczenia z ZUS-em, składanie podpisu w programie PLATNIK,
 •  wysyłanie deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych (e-deklaracje)
 •  potwierdzenie podpisem kwalifikowanym deklaracji sporządzanych do PFRON,
 •  nanoszenie zmian w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 •  wysyłanie raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
 •  korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 •  podpisywanie faktur elektronicznych,
 •  wymiana informacji z urzędami administracji publicznej,
 •  podpisywanie dokumentacji medycznej, celem jej archiwizacji,
 •  zabezpieczenie komunikacji w bankowości elektronicznej,
 •  podpisywanie umów i dokumentów w codziennej działalności firm,
 •  udział w aukcjach i licytacjach na elektronicznych platformach zakupowych (Polska   Platforma  Przetargowa)
 •  składanie pism do elektronicznych skrzynek podawczych w sądach powszechnych,
 •  zgłaszanie wniosków w Urzędzie Patentowym,
 •  składanie wniosków do e-sądu (Komornicy, Asesorzy)
 •  podpisywanie legitymacji studenckich i doktoranckich,
 •  wzajemna komunikacja sądów i służb penitencjarnych,
 •  podpisywanie protokołów z posiedzeń sądowych,
 •  ośrodki szkolenia kierowców , przesyłanie do starostw profilu kandydata na kierowcę (PKK),
 •  PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 •  zdalne zawieranie umów cywilno-prawnych.
 •  oraz wiele innych zastosowań.

 

W   2018r.  podpis elektroniczny ma zastosowanie także  w  programie  e-Zdrowie  tj. praca lekarzy i służby zdrowia, tj.

 • Autoryzacja dokumentacji medycznej prowadzonej przez placówkę służby zdrowia – zgodnie z wymogami ustawy od 1 sierpnia 2014 r.
 • Uzyskanie danych zgromadzonych w Systemie Informacji Medycznej 
 • Przesyłanie wniosków dotyczących praktyki lekarskiej drogą elektroniczną 
 

 

a także w programie dotyczącym Aptek tj.  

 • zakładania kont i podłączania podmiotów raportujących do środowiska Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).