Batex

UNIEWAŻNIENIE CERTYFIKATU

 

Proces unieważnienia certyfikatu    Subskrybent/Zamawiając ma 3 sposoby unieważnienia certyfikatu: • telefonicznie – dzwoniąc na numer telefonu podany w Umowie o świadczenie usług certyfikacyjnych . Niezbędne będzie podanie tzw. passfrazy w celu identyfikacji i unieważnienia certyfikatu. Usługa dostępna 24h/7dni/365 dni w roku; • elektronicznie – wysyłając elektronicznie podpisaną ważnym kwalifikowanym certyfikatem w/w Dyspozycję na adres e-mail podany w Umowie o świadczenie usług certyfikacyjnych. Niezbędne będzie podanie w Dyspozycji tzw. passfrazy w celu unieważnienia certyfikatu. Usługa dostępna 24h/7dni/365 dni w roku • osobiście – udając się do dowolnego PR i wypełniając Dyspozycję. Klient powinien podać  tzw. passfrazy w celu unieważnienia certyfikatu oraz podpisanie Dyspozycji i potwierdzenie tożsamości wnioskującego. Usługa dostępna w godzinach pracy PR. Jeżeli klient nie posiada przy sobie passfrazy, inspektor ds. rejestracji sprawdza tożsamość klienta i przyjmuje zgłoszenie unieważnienia karty.
 
 
6. Kontakt 
  
SIGILLUM  Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej
 ul. R. Sanguszki 1 00-222 Warszawa
 
Infolinia Sigillum PCCE  tel.(+48 22) 464 79 79
 unieważnianie certyfikatów  tel. 0801 64 00 33 (24h)
 dyspozycja_certyfikat@pwpw.pl
 
strona www: www.sigillum.plwww.sigillum.net.pl adres e-mail: sigillum@pwpw.pl

 

 

⇒   BAZA WIEDZY     ⇒   ZESTAWY DO PODPISU ELEKTRONICZNEGO     ⇒  WYMAGANE DOKUMENTY        ⇒  PLIKI DO POBRANIA