Batex

Jak kupić e-podpis

Witamy na stronie 

      BESKIDZKIEGO  CENTRUM  CERTYFIKACJI  ELEKTRONICZNEJ  CUZ  SIGILLUM

  Partnera Handlowego Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.  PHU BATEX Andrzej Batycki

  43-360 Bystra ul. Rzemieślnicza 1  tel. (48) 33 817 0 817;   608 018 811;       biuro@batex.bielsko.pl 

 

Podpis elektroniczny (e-podpis) to dane w postaci elektronicznej. Dane opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom podpisanym własnoręcznie. e-Podpis można stosować w wielu obszarach: biznesie, administracji czy medycynie, wpływa to na usprawnienie pracy firm oraz urzędów, optymalizując koszty ich funkcjonowania.

Najpopularniejszym produktem oferowanym przez Centrum Usług Zaufania Sigillum jest kwalifikowany certyfikat podpisu zgodny z Rozporządzeniem eIDAS. Certyfikat można wykorzystać do składania deklaracji w ZUS, wysyłania sprawozdań do KRS, zawierania (podpisywania) umów oraz udziału w aukcjach na elektronicznych platformach przetargowych, w tym JEDZ. Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można rejestrować dane w GIODO, przesyłać dane do GIIF, a także kontaktować się z Urzędami Administracji Publicznej. Nasze kwalifikowane usługi są w pełni zgodne z europejskim Rozporządzeniem eIDAS

 


 

JAK KUPIĆ E-PODPIS   -   DOKONAJ TRZY  PROSTE KROKI

Krok 1.     Kupując nowy bądź odnawiając obecnie posiadany certyfikat przejdź  na stronę lub kliknij link   https://sigillum.pl/Produkty , następnie dokonaj wyboru produktu SIGILLUM, zarejestruj się i wypełnij formularz.

 

Szczegółowy opis procesu rejestracji konta i złożenia zamówienia w CUZ Sigillum: Instrukcja

Wzory umów oraz  Upoważnienia do podpisania Umowy w imieniu Zamawiającego - Wzór    (dokument edytowalny)

 

Wzór Upoważnienia do Podpisania Umowy w imieniu Zamawiającego  dostępny jest na stronie https://sigillum.pl/Pliki w części Wzory umów

 

 

POMOC PRZY ZAKUPIE PRODUKTÓW uzyskasz dzwoniąc na  infolinię nr  tel.   (+48) 22 464 79 79  czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.30 

 

Krok 2.    Po wykonaniu powyższych czynności nawiąż kontakt telefoniczny z Beskidzkim Punktem Rejestracji   tel.  (+48) 33 817 0 817  gdzie z przyjmującym sprawę inspektorem  ustalone zostaną - rodzaj  dostarczenia  (oryginałów) wymaganych dokumentów,   termin podpisania umowy  i wydania certyfikatu.

 

Krok 3.     Wizyta w ustalonym terminie w  Punkcie Rejestracji  - podpisania umowy ,wygenerowania i odbiór  Certyfikatu.  Przewidywany czas realizacji zlecenia kilkanaście minut.


 

BESKIDZKIE  CENTRUM CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00 tel. (48) 33 817 0 817

 

Początkowa data ważności certyfikatu ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta.   Pozwala to na wcześniejszy zakup certyfikatu wykorzystywanego w wybranym, późniejszym okresie.   Certyfikaty wystawiane są na okres 12 i 24 miesięcy.

Na podstawie udzielonej akredytacji PWPW S.A. polecamy   produkty Centrum Usług Zaufania Sigillum  które dostępne są na stronie https://sigillum.pl/Produkty   wraz z szczegółowym opisem i cennikiem.

Aby dokonać zakupu wybranego rodzaju podpisu Elektronicznego wraz z komponentami  lub przedłużyć ważność już posiadanego przejdź na stronę   Sklepu  Sigillum https://sklep.sigillum.pl/ 

 

UNIEWAŻNIANIA CERTYFIKATÓW MOŻNA DOKONAĆ DZWONIĄC NA CZYNNĄ CAŁĄ DOBĘ  INFOLINIĘ  nr 0 801 640 033;    dyspozycja_certyfikat@pwpw.p