Batex

e-podpis


 

BESKIDZKIE  CENTRUM  CERTYFIKACJI  ELEKTRONICZNEJ  CUZ  SIGILLUM

Partnera Handlowego Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.  PHU BATEX Andrzej Batycki

43-360 Bystra ul. Rzemieślnicza 1  tel. (48) 33 817 0 817;       biuro@batex.bielsko.pl 

 

Podpis elektroniczny (e-podpis) to dane w postaci elektronicznej. Dane opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom podpisanym własnoręcznie. e-Podpis można stosować w wielu obszarach: biznesie, administracji czy medycynie, wpływa to na usprawnienie pracy firm oraz urzędów, optymalizując koszty ich funkcjonowania.

Najpopularniejszym produktem oferowanym przez Centrum Usług Zaufania Sigillum jest kwalifikowany certyfikat podpisu zgodny z Rozporządzeniem eIDAS. Certyfikat można wykorzystać do składania deklaracji w ZUS, wysyłania sprawozdań do KRS, zawierania (podpisywania) umów oraz udziału w aukcjach na elektronicznych platformach przetargowych, w tym JEDZ. Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można rejestrować dane w GIODO, przesyłać dane do GIIF, a także kontaktować się z Urzędami Administracji Publicznej. Nasze kwalifikowane usługi są w pełni zgodne z europejskim Rozporządzeniem eIDAS

 


 

JAK KUPIĆ E-PODPIS   -   DOKONAJ TRZY  PROSTE KROKI

 

Krok 1.     Kupując nowy certyfikat lub odnawiając termin ważności posiadanego już certyfikatu ,po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją  przejdź  do sklepu Sigillum klikając na poniżej usytuowany link  -  gdzie zarejestruj się , wypełnij formularz i dokonaj wyboru produktów SIGILLUM.  

Pomoc przy zakupie i wyborze produktów uzyskasz dzwoniąc  do nas na nr tel. 33 817 0 817  lub  608 018 811  od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00  

 Do realizacji składanego zamówienia wybierz Punkt Rejestracji   PHU BATEX  43-360 Bystra ul. Rzemieślnicza 1, w przeciwnym bądź razie wszystkie dotychczasowe czynności będzie trzeba powtórzyć. 

 

Krok 2.    Po wykonaniu powyższych czynności nawiąż ponownie kontakt telefoniczny z  Beskidzkim Punktem Rejestracji nr tel. 33 817 0 817  lub  608 018 811   gdzie z przyjmującym sprawę inspektorem  ustalone zostaną - rodzaj  dostarczenia  (oryginałów) wymaganych dokumentów,   termin podpisania umowy  i wydania certyfikatu.

 

Krok 3.     Wizyta w ustalonym terminie w  Punkcie Rejestracji  -  podpisanie umowy ,wygenerowanie i odbiór  Certyfikatu.  Przewidywany czas realizacji zlecenia kilkanaście minut. 

Lokalizacja  naszego Punktu Rejestracji usytuowana jest przy zjeździe z obwodnicy  Północno -wschodniej  miasta  Bielsko-Biała   stanowiącej część drogi ekspresowej S1.  Dojazd ten pozwala uniknąć przejazdu przez zakorkowane  miasto Bielsko-Biała powodując   znaczną oszczędność  czasu.  Dostępny bezpłatny  parking dla klientów.

 SKLEP SIGILLUM 

Szczegółowy opis procesu rejestracji konta i złożenia zamówienia w CUZ Sigillum: Instrukcja

Wzory umów oraz  upoważnienia do podpisania Umowy Zamawiającego   dostępne są na stronie https://sigillum.pl/Pliki w części Wzory umów (dokument edytowalny)

 

Zapraszamy


 

BESKIDZKIE  CENTRUM CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00 tel. (48) 33 817 0 817

 

Początkowa data ważności certyfikatu ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta.   Pozwala to na wcześniejszy zakup certyfikatu wykorzystywanego w wybranym, późniejszym okresie.   Certyfikaty wystawiane są na okres 12 i 24 miesięcy.

Na podstawie udzielonej akredytacji PWPW S.A. polecamy   produkty Centrum Usług Zaufania Sigillum  które dostępne są na stronie https://sigillum.pl/Produkty   wraz z szczegółowym opisem i cennikiem.

Aby dokonać zakupu wybranego rodzaju podpisu Elektronicznego wraz z komponentami  lub przedłużyć ważność już posiadanego przejdź na stronę   Sklepu  Sigillum https://sklep.sigillum.pl/ 

 

UNIEWAŻNIANIA CERTYFIKATÓW MOŻNA DOKONAĆ DZWONIĄC NA CZYNNĄ CAŁĄ DOBĘ  INFOLINIĘ  nr 0 801 640 033;    dyspozycja_certyfikat@pwpw.pl