Batex

Certyfikaty dla Aptek

 

 

Certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane dla Aptek do obsługi systemu (ZSMOPL)

Na przełomie listopada i grudnia 2017 r. CSIOZ planuje uruchomić Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). System ten ma na celu  usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o obrocie produktami leczniczymi oraz udostępnienie mechanizmu on-linie, który umożliwi zakładanie kont i podłączanie podmiotów raportujących w ramach systemu (dodatkowe informacje na stronie CSIOZ )

Certyfikaty wystawiane przez PWPW Centrum Usług Zaufania Sigillum spełniają wymagania Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) odnośnie zakładania kont i podłączania podmiotów raportujących do środowiska Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

 

Certyfikat służący do założenia konta w systemie

Aby złożyć wniosek o założenie konta podmiotu raportującego w ZSMOPL niezbędne będzie posiadanie przez osobę reprezentującą podmiot, składającą wniosek, elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym. Podpisany wniosek będzie akceptowany za pomocą systemu.

 

Certyfikat służący do podpisywania wniosków

W środowisku produkcyjnym akceptowane będą certyfikaty niekwalifikowane wystawione przez PWPW Centrum Usług Zaufania Sigillum.

 

Aktualizacja wymagań dla certyfikatu z dn. 14 listopada 2017:

  • zawiera adres e-mail, nazwę reprezentowanego podmiotu i miejsca prowadzenia działalności (opcjonalnie: imię i nazwisko subskrybenta),
  • jest zgodny ze standardem X.509 v3,
  • jest zabezpieczony funkcją skrótu minimum SHA1 (zalecana SHA2),
  • ma minimalną długość kluczy kryptograficznych: RSA/DSA 2048 bit,
  • jest wystawiany w formacie PEM oraz opcjonalnie w formacie P12.

 Certyfikaty wystawiane przez PWPW są w formacie P12 i można je przekonwertować na PEM - zgodnie z instrukcja konwersji .

Do przeprowadzenia w/w prac niezbędne jest dodatkowe narzędzie. Instrukcja opisuje sposób konwertowania w oparciu o przykładowe typu KeyStore Explorer, które możliwe jest do pobrania pod adresem http://keystore-explorer.org/downloads.html

Dodatkowe informacje odnośnie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) na stronie https://www.csioz.gov.pl

 

Cennik certyfikatu niekwalifikowanego :

  • certyfikat Sigillum Basic na 1 rok - 40 zł netto (odnowienie certyfikatu 20 zł netto na 1 rok)
  • certyfikat Sigillum Basic na 2 lata - 50 zł netto (odnowienie certyfikatu 30 zł netto na 2 lata)
  • certyfikat Sigillum Basic na 1 rok lub 2 lata w zestawie z certyfikatem kwalifikowanym - 20 zł netto

 

Cennik certyfikatu kwalifikowanego :

  • certyfikat kwalifikowany Sigillum TOP ważny 1 rok - 129 zł netto (odnowienie na 1 rok 90 zł netto)
  • certyfikat kwalifikowany Sigillum TOP ważny 2 lata - 139 zł netto (odnowienie na 2 lata 119 zł netto)

Certyfikaty kwalifikowane wydawane są na karcie kryptograficznej. Koszt karty kryptograficznej w zestawie z certyfikatem - 60 zł netto.

Dodatkowo wymagany jest czytnik kart kryptograficznych - 39 zł netto (przy zakupie w zestawie z kartą).

Dodatkowe informacje na stronie : http://sigillum.pl/cennik.html

W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie zamówienia przez Elekrtoniczny Punkt Rejestracji.