Batex

Istota podpisu

 

PUNKT REJESTRACJI
POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ SIGILLUM
TECHNOLOGIE IT
PARTNER HANDLOWY POLSKIEJ WYTWÓRNII PAPIERÓW WARTOŚCIWYCH S.A.
PHU BATEX Andrzej Batycki, 43-360 BYSTRA, ul. Rzemieślnicza 1 , tel. 33 817 0 817

 

Upowszechnianie się elektronicznych form przekazu informacji wiąże się z przesyłaniem ich w sieciach publicznych. Dokumenty przesyłane w ten sposób wymagają zapewnienia im wysokiego poziomu bezpieczeństwa.  Zastosowanie metod kryptograficznych pozwala na zagwarantowanie ochrony na o wiele wyższym poziomie niż w przypadku dokumentów tradycyjnych. Metody te umożliwiają:

  • zapewnienie poufności poprzez szyfrowanie danych, dzięki czemu dokument taki staje się nieprzydatny dla osób niepowołanych,
  • utrzymanie i weryfikację integralności dokumentu - można mieć pewność, że nikt nic nie zmienił podczas transmisji,uwierzytelnienie podmiotu uczestniczącego w wymianie informacji
  • niezaprzeczalność - zapobieganie próbom wyparcia się uczestnictwa w procesie wymiany informacji.

Powyższe cechy możemy zagwarantować stosując podpis elektroniczny.   Podpis taki jest przyporządkowany jednej konkretnej osobie i zadaniem jego jest zastąpienie, w komunikacji elektronicznej, podpisu odręcznego.   Zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym, podpis odręczny i bezpieczny podpis elektroniczny są sobie równoważne pod względem mocy prawnej.  Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, wykorzystując podpisy elektroniczne możliwe jest podpisywanie faktur, transakcji elektronicznych, umów cywilno-prawnych, deklaracji ZUS, oraz wielu innych dokumentów.  Koncepcja podpisu elektronicznego jest ściśle związana z kryptografią asymetryczną oraz infrastrukturą klucza publicznego. Wymiana informacji pomiędzy dwoma podmiotami powinna opierać się na zaufaniu tzn. odbiorca powinien mieć pewność, że nadawca jest tym, za kogo się podaje. Natomiast nadawca może zakładać, że odbiorca jest tym, dla kogo informacja była przeznaczona.   W celu sprostania powyższym wymaganiom, w 2002 r.  Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S. A. powołała SIGILLUM - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej.  SIGILLUM PCCE, zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, zgodny z polskim prawem, jak również polskimi i światowymi standardami. Opiera się przy tym na ponad osiemdziesięcioletnim dorobku Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.,  która od lat wiedzie prym w produkcji dokumentów zabezpieczonych i banknotów najwyższej klasy.   Doświadczenie to predysponuje Sigillum  PCCE do podjęcia się realizacji usług tak ważnych dla zabezpieczenia transakcji elektronicznych.

 

⇒   BAZA WIEDZY     ⇒   ZESTAWY DO PODPISU ELEKTRONICZNEGO     ⇒  WYMAGANE DOKUMENTY        ⇒  PLIKI DO POBRANIA